Dades del propietari

D’acord amb el que estableix la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa als usuaris de www.lodlivingdrinks.com que aquests són les dades del propietari d’aquest lloc web:
Nom: Vitbot Europe, S.L.
Direcció: C / Almeria, 40 – 08226 – Terrassa
NIF / CIF / NIE: B66180548
Registre Mercantil: Empresa registrada en el registre mercantil de Barcelona, ​​tom 44057, foli 98, full 445.922.
Telèfon de contacte: 93.781 78 77
Correu electrònic de contacte: lod@lodlivingdrinks.com
L’accés al lloc web www.lodlivingdrinks.com, propietat de Vitbot Europe S.L. i l’ús dels serveis que en aquest lloc web s’ofereixen, implica l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

Propietat Intel·lectual

El disseny, codi font i continguts del lloc web www.lodlivingdrinks.com estan protegits per la legislació espanyola pel que fa als drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Vitbot Europe SL, i queda prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de Vitbot Europe SL.

Política de Privadesa i Protecció de Dades (L.O.P.D.)

Vitbot Europe S.L. informa als usuaris del lloc web www.lodlivingdrinks.com, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en el seu coneixement, ja sigui com a conseqüència de la utilització dels serveis oferts en www.lodlivingdrinks.com, a causa d’enviaments al correu electrònic de contacte lod@lodlivingdrinks.com o per l’ús de formularis de contacte o inscripció presents en el lloc web. En tot cas, l’emmagatzematge, protecció i ús d’aquestes dades per part de Vitbot Europe S.L. serà conforme a l’estricte compliment del que estableix la legislació en matèria de protecció de dades.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a Vitbot Europe, S.L. (C / Almeria, 40 – 08226 – Terrassa) o a l’adreça de correu electrònic de contacte (lod@lodlivingdrinks.com) indicant en qualsevol dels casos, com a referència «DADES PERSONALS» i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat.

Disponibilitat i actualitzacions

Vitbot Europe S.L. es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al lloc web www.lodlivingdrinks.com, així com a modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que en l’ es mostren o la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu, sense que d’això es derivi cap responsabilitat per Vitbot Europe, S.L.

Ús del lloc web, els seus continguts i serveis

L’accés als continguts i serveis que s’ofereixen a www.lodlivingdrinks.com, i la utilització dels mateixos per part de l’Usuari, es porta a terme pel seu propi compte i risc.
Vitbot Europe, S.L. no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que sofreixi l’usuari, ni de possibles problemes tècnics o errades en els equips informàtics de l’usuari, que es produeixin a causa de:
Un mal ús dels continguts o serveis de www.lodlivingdrinks.com per part de l’usuari. Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan procedeixi de fonts alienes a Vitbot Europe, S.L. Intromissions il·legítimes fora del control de Vitbot Europe S.L. per part de terceres persones.

Enllaços

Vitbot Europe S.L. no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els continguts de www.lodlivingdrinks.com, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Vitbot Europe SL, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a www.lodlivingdrinks.com. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que impossibiliti el accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats, pel que fa així se li notifiqui expressament a Vitbot Europe S.L.